CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

GIAO BAN LÂM SÀNG PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH, NỘI QUY CHO SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG K18 THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ.

GIAO BAN LÂM SÀNG PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH, NỘI QUY CHO SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG K18 THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ. Sáng ngày 20/5/2024 Khoa Y học Lâm sàng tổ chức giao ban lâm sàng phổ biến kế hoạch, nội quy cho sinh viên Điều dưỡng k18 thực...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU HUYỆN LONG, TỈNH LUÔNG NẬM THÀ, NƯỚC CHDCND LÀO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU HUYỆN LONG, TỈNH LUÔNG NẬM THÀ, NƯỚC CHDCND LÀO Chiều ngày 07/5/2024 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ long trọng đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Long, tỉnh Luông Nậm Thà, nước CHDCND...