CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

        Lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo kỹ năng hành nghề là mục tiêu quan trọng trong chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Trong quá trình học tập, sinh viên được bố trí thực tập tại: Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ (sinh viên năm thứ hai), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản – Nhi (sinh viên năm thứ ba).

Sinh viên tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

        Hiện tại, sinh viên năm thứ ba đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản – Nhi. Luôn bám sát quá trình học tập của sinh viên tại lâm sàng, nhà trường bố trí giảng viên quản lý sinh viên tại các Bệnh viện kết hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến, các Điều dưỡng trưởng và nhân viên tại các khoa thực tập để: Hướng dẫn thực hành, theo sát quá trình học tập, đánh giá kỹ năng, ý thức của sinh viên. Hàng tuần, giảng viên nhà trường quản lý lâm sàng tổng hợp các thông tin, báo cáo tới Ban giám hiệu, khoa, phòng nắm bắt kịp thời. Khi thi chuyển khoa, nhà trường bố trí giảng viên nhà trường kết hợp với Cán bộ hỏi thi của các khoa đảm bảo quy chế khảo thí.

Sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Sinh viên thực tập tại Bệnh viện Sản – Nhi

        Trong quá trình học tập tại các Bệnh viện, nhà trường nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các khoa có sinh viên thực tập:“ Sinh viên có ý thức học tập tốt, tuân thủ các nội quy của Bệnh viện, đa số các em thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản, chăm chỉ luyện tập kỹ năng và luôn có tinh thần học hỏi nâng cao tay nghề”. Được sự phản hồi tích cực từ phía các Bệnh viện, nhà trường thêm động lực đưa ra các phương án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo.

        Tiếp nối các thế hệ đi trước, giữ vững và phát huy truyền thống của nhà trường. Thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ sẽ không ngừng phấn đấu để có các thế hệ sinh viên có năng lực, có y đức bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

        Một số hình ảnh sinh viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản – Nhi:

Lê Quyên – Ban TTTT