CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

        Hòa trong không khí vui tết, đón xuân và mừng Đảng ta 93 năm vẻ vang Chiều 30/01/2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

        Chủ trì hội nghị có các đồng chí: TS. Nguyễn Quang Ân, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Đào Nguyên Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

        Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đoàn thể, Bí thư các chi bộ và đảng viên xuất sắc trong toàn Đảng bộ.

        Qua báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022. Hội nghị cũng đã thống nhất đánh giá, mặc dù có nhiều biến động cả về cơ cấu tổ chức lẫn mỗ hình, phương thức vận hành hoạt động, nhưng với nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, tình đoàn kết đồng lòng hướng ứng và tinh thần quyết tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên mà nhà trường đã sớm định hình, bắt nhịp vận hành hoạt động, không ngừng bứt phá vươn lên, giữ vững uy tín thương hiệu truyền thống hơn 60 năm. Kết quả tiêu biểu đó là:

        Về xây dựng Đảng: Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo; Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng đối tượng. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm, đã tổ chức lễ kết nạp 09 đảng viên đạt 150% chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Trường đề ra; Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ; Có 100% chi bộ hoàn thành công tác đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025; Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2021 đạt yêu cầu.

        Về công tác lãnh đạo đoàn thể: Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có nhiều tiến bộ và gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần tích cực trong việc thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đã đề ra. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội chức Thập đỏ, Hội Khuyến học … luôn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền ở các phòng, khoa, ban vận động, đoàn viên, hội viên tham gia các phòng trào thi đua, hoạt động ngoại khóa nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm.

        Về công tác phòng chống tham nhũng: Đảng ủy tiếp tục quán triệt các văn bản Trung ương, của Thị ủy, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới đội ngũ cán bộ đảng viên. Hiện nay toàn trường chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

        Về công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Các chỉ tiêu về tuyển sinh, kết quả rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng thực hành tay nghề cho người học đều vượt so với năm 2021, nhất là tuyển sinh tăng gần 50% só với cùng kỳ 2021; Đời sống vật chất, tinh thần, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; Tình hình ANCT, TTATXH tiếp tục được giữ vững; Công tác quân sự quốc phòng địa phương đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng hoạt động công tác Dân quân Tự vệ được nâng lên.

        Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Nhất là tình thần nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, nhiều cấp ủy còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, phân bố thời gian chưa hợp lý dẫn đến chất lượng hiệu quả công việc chưa đạt như mong muốn,….Hội nghị cũng đã thông qua một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong năm  2023. Đó là:

        1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đánh gia xếp loại năm 2022;

        2. Thường xuyên duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

        3. Tăng cường hơn nữa đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và người học.

        4. Tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Không ngừng duy trì củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

        5. Thường xuyên dự báo, để có hướng đi thích hợp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực y tế cho địa phương, cho cả nước và quốc tế. Xứng tầm là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực Miền núi phía Bắc.

        Dịp này, Đảng ủy Trường đã tặng giấy khen cho 01 tổ chức đảng và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Đồng chí Đào Nguyên Khải – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho chi bộ Tổ chức, tài chính, Hành chính, tổ chức đảng xuất sắc năm 2022
Đồng chí Nguyễn Quang Ân – Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đào Nguyên Khải – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho 11 đảng viên xuất sắc năm 2022

Tin bài: Đức Hiểu – VPĐU