CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

 triển khai hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Ngày 19/12/2023, Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, tổ chức hội nghị mở rộng Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây cũng là nội dung sinh hoạt chính trị lớn của Đảng bộ nhà trường.

(Đồng chí Nguyễn Quang  Ân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường)

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, các đồng chí là cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đơn vị phòng, khoa, ban, đoàn thể của nhà trường.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ cấp ủy, Ban Giám hiệu và các trưởng đoàn thể của nhà trường đã được  đồng chí Bí thư Đảng ủy nhà trường với vai trò là báo cáo viên đã truyền đạt, quán triệt 04 chuyên đề về: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh các nội dung quan trọng của Nghị quyết, quá trình nghiên cứu, học tập, báo cáo viên còn cập nhật, bổ sung, truyền đạt thêm nhiều thông tin thời sự về tình hình trong nước, thế giới; định hướng phát triển của tỉnh và địa phương. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có cái nhìn tổng thể về bức tranh chính trị, kinh tế – xã hội, AN-QP của Đất nước, của tỉnh và địa phương, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sớm hiện thực hóa đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

(Đồng chí Nguyễn Quang  Ân – Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên của hội nghị)

Kết thúc Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc:

  1. Tiếp tục tổ chức triển khai nghiên cứu học tập và quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và học sinh, sinh viên trong Nhà trường,
  2. Căn cứ nội dung của những nội dung cơ bản của 4 chuyên đề nghị quyết hội nghị lần thứ 8, khóa XII, các cấp ủy trong Nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
  3. Giao cho Ủy Ban kiểm tra của Đảng ủy phối hợp với đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của nhà trường tổ chức định kỳ kiểm tra, báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng ủy .                                                                                      

 (quang cảnh hội nghị)

Tin bài: Vũ Đức Hiểu – VPĐU