CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

hiệu trưởng trường cao đẳng y tế phú thọ

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ xin giới thiệu cơ cấu ban giám hiệu Trường Cao đẳng Y Tế Phú Thọ, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế phú thọ:

hiệu trưởng trường cao đẳng y tế phú thọ

 

Hiệu trưởng TS.BS. Nguyễn Quang Ân

A. Nguyên Tắc Công Việc của hiệu trưởng 

Hiệu trưởng là người có quyền hạn và trách nhiệm cá nhân cao nhất trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về quản lý Nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề mang tính chiến lược trên các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường. 

 

Trong một vài trường hợp khẩn cấp hoặc do tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Hiệu trưởng có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của trưởng các đơn vị, bộ phận thuộc nhà trường

 

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng duy trì các cuộc hội ý lãnh đạo Nhà trường định kỳ, hội ý bất ngờ chưa được lên kế hoạch từ trước khi cần thiết để trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc. Nội dung, thời gian hội ý lãnh đạo nhà trường do Hiệu trưởng quyết định hoặc do Phó Hiệu trưởng đề nghị Hiệu trưởng quyết định. 

B. Phân Công Công Tác Cụ Thể 

  1. Hiệu trưởng là người lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Nhà trường được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng công lập. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH về nhiệm vụ, cơ cấu chức năng và quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ  
  2. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản nội quy,chiếc lược, quy chế, kế hoạch, quy hoạch sự phát triển chung của Nhà trường, công tác tổ chức, nhân sự, kế hoạch tài chính và đầu tư, đối ngoại và hợp tác quốc tế, thanh tra, giải quyết kỷ luật, khen thưởng, thi đua, tố cáo và khiếu nại. 
  3. Trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Nhà trường
  4. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị, bộ phận: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính kế toán, Phòng nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế.
  5. Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng mua bán, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng nâng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng phổ biến giáo dục – pháp luật, An ninh – Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy, công tác Bí mật nhà nước, các đề án, dự án, công tác Xuất khẩu lao động. 

Phó Hiệu trưởng TS.BS. Đào Nguyên Khải

Thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng Phân công phụ trách, thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tình hình tiến độ thực hiện công việc của đơn vị, bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện:

  1. Chủ động giải quyết công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác đột xuất và trong các trường hợp được Hiệu trưởng ủy quyền. 
  2. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các Khoa Kỹ thuật y học – Dược, Khoa Y học lâm sàng, Khoa điều dưỡng, Khoa Khoa học cơ bản, Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Phòng công tác Học sinh sinh viêm, Phòng Đào tạo, Ban Thông tin truyền thông, Ban Quản lý Ký túc xá. 
  3. Phụ trách cơ sở vật chất của Nhà trường về các phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo. 
  4. Phụ trách chỉ đạo hoạt động hội cựu chiến binh, Công đoàn cơ sở, Ban nữ công, Chi hội điều dưỡng, Hội khuyến học, Hội giáo viên hưu trí, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Dự và chỉ đạo các Hội nghị của các đơn vị, bộ phận phụ trách; Phụ trách chỉ đạo hoạt động Khoa học, Phụ trách biên tập ra tập san khoa học của nhà trường
  5. Chủ động đề xuất các ý tưởng giải pháp hay cho trường và các công việc khác được Hiệu trưởng phân công. 

Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

Đi học Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Khóa học 2023-2024. 

Ngoài thông tin về thầy hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Một số thông tin về trường có thể tham khảo

 Trường Cao Đẳng Y tế Phú Thọ tự hào là ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm. Trong suốt 60 năm qua ban lãnh đạo của nhà trường luôn cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho học sinh – sinh viên cũng như toàn bộ CBNV của nhà trường. Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên chất lượng cao hơn 60 năm qua trường đã đào tạo ra lực lược nhân sự nòng cốt cho ngành y tế cả nước. 

 Đặc biệt Hiệu trưởng trường cao đẳng Y Tế Phú Thọ – Ông Nguyễn Quang Ân nhấn mạnh trong thư ngỏ tới toàn trường rằng : “Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ luôn là địa chỉ hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng”. Hơn hết ban lãnh đạo còn vô cùng chú trọng đến vấn đề hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển dài hạn hơn trong tương lai của nhà trường. 

Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ

 Trong tương lai nhà trường đang có định hướng phấn đấu trở thành trường Đại Học Kỹ thuật Y – Dược Phú Thọ trước năm 2030. Một phần nhằm đáp lại tình cảm cũng như sự cố gắng suốt 60 năm qua của các thế hệ thầy và trò của nhà trường, một phần cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn bộ lãnh đạo trường cũng như tập thể học sinh và giảng viên đang học và giảng dạy tại trường. 

 

Tìm hiểu thêm thông tin về trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tại website: https://cyp.edu.vn/