CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 -2024.
Chiều ngày 30/5/2024 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm học 2023 – 2024 cho một đề tài khoa học nhà trường.
️ ThS. Đào Nguyên Khải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tich hội đồng và các thầy cô là ủy viên, phản biện và thư ký của hội đồng.
Đề tài khoa học ” Nghiên cứu xác định cấu trúc hóa học và đánh giá hoạt tính oxy hóa, hoạt tính vi sinh vật từ dịch chiết cây Thau rả ( Ampelopsis Cantoniensis) bằng thực nghiệm” của TS.Nguyễn Thị Kim Tuyết- Giảng viên khoa Khoa học Cơ Bản.
Chúc mừng nghiên cứu khoa học đã được hội đồng đánh giá đạt và thực hiện chỉnh sửa hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch hội đồng.
Ban TT_TT