CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 -2024.

Sáng ngày 04/06/2024 Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2023 – 2024 cho hai đề tài nghiên cứu khoa học. ️

 Hội đồng có TS. BS Nguyễn Quang Ân – Hiệu trưởng nhà trường là Chủ tịch hai hội đồng và các thầy cô là ủy viên, phản biện và thư ký của hai hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, hội đồng đã nghe thuyết minh 2 đề tài nghiên cứ khoa học: Đề tài “Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ của sinh viên chính quy năm học 2023 – 2024” do ThS. Lương Tất Thắng – Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng làm chủ nhiệm đề tài .

Đề tài thứ hai chủ nhiệm là ĐDCKI. Nguyễn Thị Thư Sách – Khoa Điều Dưỡng: “ Khảo sát nhận thức chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng của sinh viên điều dưỡng liên thông khóa 11 tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ”.

Hai hội đồng đã làm việc nghiêm túc, tích cực nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, làm căn cứ phục vụ công tác tuyển sinh đạt kết quả cao trong năm học 2024 – 2025 và đào tạo sinh viên liên thông cũng như chính quy đạt chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng. Chúc mừng hai đề tài nghiên cứu khoa học của ThS. Lương Tất Thắng và ĐDCKI. Nguyễn Thị Thư Sách đã được hội đồng đánh giá đạt và thực hiện chỉnh sửa hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch hội đồng.

 

Ban TT_TT