CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 -2024.
Sáng ngày 30/5/2024 trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm học 2023 – 2024 cho một đề tài khoa học và một sáng kiến khoa học nhà trường.
️Chủ tịch hai hội đồng là ThS. Đào Nguyên Khải – Phó Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô là ủy viên, phản biện và thư ký của hai hội đồng.
Đề tài khoa học “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên Lào đối với hoạt động giảng dạy tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ” do DSCKI. Lê Thị Xuân Thủy – Giảng viên Khoa KTYH – Dược là chủ nhiệm đề tài. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, sự chuyên nghiệp trong đào tạo; tận tâm của nhà giáo; thân thiện của người Việt đã tạo môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên Lào. Các em sinh viên Lào đang học tập tại nhà trường đa số hài lòng với hoạt động đào tạo tại nhà trường.
Sáng kiến khoa học “Thiết kế mô hình bánh rau trong dạy và học thực hành sản khoa” do ĐDCKI. Trần Thị Lê Quyên – Giảng viên Khoa Điều Dưỡng làm chủ nhiệm sáng kiến. Từ thực tế dạy – học thực hành và thực tiễn lâm sàng, bánh rau thai trong mô hình đỡ đẻ sản khoa không giống hoàn toàn cấu tạo, đặc tính bánh rau thai thật. Sáng kiến khoa học đã khắc phục nhược điểm của mô hình rau thai, đảm bảo kỹ năng thực hành, thúc đẩy sáng tạo cho giảng viên và sinh viên nhà trường.
Chúc mừng nghiên cứu khoa học và sáng kiến khoa học của hai giảng viên đã được hội đồng đánh giá đạt và thực hiện chỉnh sửa hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch hội đồng.
Ban TT_TT