CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

   Ngày 21/11/2023, Hội đồng nghiệm thu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến khoa học cấp trường diễn ra tại phòng Trực tuyến nhà trường. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là chiến lược phát triển của nhà trường. Trong đó công tác nghiên cứu khoa học được nhà trường rất chú trọng, các giảng viên và nhân viên của nhà trường quan tâm và tích cực tham gia.

  Trong ngày làm việc, có bốn hội đồng trong đó ThS.BS. Đào Nguyên Khải – Hiệu phó nhà trường, TS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn – Hiệu phó nhà trường mỗi thầy là chủ tịch của hai hội đồng cùng bốn thành viên khác của hội đồng cùng làm việc.

TS Đào Nguyên Khải- Chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học, Phó hiệu trưởng nhà trường

 

TS Nguyễn Ngọc MInh Tuấn- Chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học, Phó hiệu trưởng nhà trường

Trong buổi thuyết minh có một đề tài nghiên cứu khoa học của cô TS. Nguyễn Thị Kim Tuyết khoa Khoa học cơ bản và ba sáng kiến khoa học của cô ĐDCKI. Trần Thị Lê Quyên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hương và ĐDCKI. Phùng Thị Hải Yến của khoa Điều Dưỡng.

TS Nguyễn Thị Kim Tuyết- khoa Khoa học cơ bản, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học

 

ĐD.CKI Trần Thị Lê Quyên với sáng kiến: Thiết kế mô hình bánh rau trong thực hành sản khoa

 

ĐD.CKI Phùng Thị Hải Yến với sáng kiến: Xây kênh youtube về video thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

ThS Nguyễn Thị Mai Hương với sáng kiến: Cải tiến mô hình vết thương có khâu

Sau khi nghe báo cáo các nội dung của đề cương đề tài nghiên cứu và thuyết minh sáng kiến, các hội đồng đã là việc tích cực nhận xét, phân tích, góp ý và đưa ra kết luận: Các đề tài và sáng kiến khoa học có tính cấp thiết, hỗ trợ hiệu quả công tác điều trị y học và công tác dạy – học thực hành. Đề nghị chủ đề tài và sáng kiến thực hiện chỉnh sửa theo nhận xét và góp ý của hội đồng để hoàn thiện phần báo cáo và thực hiện nghiên cứu và sáng kiến được hiệu quả.

 

Văn Anh, Phương Dung- Ban TTTT