CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

 

Khoa Kỹ Thuật Y Học Dược

  1. Thông tin chung

Tòa nhà H1-H2  Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ

179 phố Cao Bang Phường Thanh Minh, Thị Xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Emal: kcls@cyp.edu.vn

Khoa Kỹ Thuật Y Học Dược được thành lập năm 2005 khi trường trung cấp y tế Phú Thọ được nâng cấp lên  thành trường cao đẳng y tế Phú Thọ

Với bề dày truyền thống 63 năm về đào tạo các ngành y dược. Khoa đã đào tạo rất nhiều kỹ thuật viên xét nghiệm y học, hình ảnh y học, kỹ thuật viên phục hồi chức năng và cử nhân cao đẳng dược cho cả nước và nước bạn Lào

 Hiện nay, khoa có tổng số 6 cán bộ giảng viên, trong đó 01 Thạc sỹ, 2 bác sỹ Chuyên Khoa 1 và 3 dược sỹ Chuyên Khoa 1

  1. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển

Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận, nước bạn Lào một đội ngũ lao động chất lượng cao, đạt chuẩn thuộc khối ngày sức khỏe ở trình độ cao đẳng

– Tổ chức các hoạt động: Nghiệp vụ sư phạm, thực tập chuyên môn cho người học của Khoa;

– Tham gia giảng dạy các môn chung của nhóm ngành có trong chương trình đào tạo các ngành khác của Trường;

– Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình khi được yêu cầu.

– Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp với trình độ giáo dục cao đẳng trong nước và khu vực;

– Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học của các chuyên ngành đào tạo, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

– Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có kĩ năng, trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

– Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh khai thác dự án hợp tác quốc tế, gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với đời sống.

– Tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi nhất cho sinh viên.

III. Cơ cấu tổ chức

– Khoa có 04 Bộ môn: Xét nghiệm, Hình ảnh, Phục hồi chức năng và dược

+ 05 Phòng thí nghiệm thực hành dược

+ 04 phòng thí nghiệm thực hành xét nghiệm

+ 03 phòng thực hành phục hồi chức năng

+ 03 phòng thực hành về hình ảnh y học

3.1. Ban Lãnh đạo Khoa

– Trưởng Khoa: DS CK1 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

   ĐT: 0988221289

Email: thuyngockduoc@gmail.com

3.2 . Các Bộ môn

* Bộ môn xét nghiệm:

– Trưởng Bộ môn: BS CK1  Lê Tuyết Mai

   ĐT: 0386396856  Email:   lemai.cls@gmail.com 

– Cán bộ giảng viên:

+ ThS. Vũ Thị Thanh loan

– Các hoạt động đào tạo chính:

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm hệ vừa học vừa làm

– Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu, phát triển theo hướng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học trong khoa và bộ môn

* Bộ môn hình ảnh y học: 

– Cán bộ giảng viên mời giảng

 + Ts Trần Quang Lục

Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

  + BS CK1 Hoàng Công Biên

  + BS CK1 Thân Văn Chính

– Các hoạt động đào tạo chính:

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành hình ảnh y học

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành hình ảnh y học hệ vừa học vừa làm

– Các hướng nghiên cứu chính:

– Phương pháp giảng dạy:

Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học theo hướng thay đổi mới và cập nhật chương trình

* Bộ môn phục hồi chức năng

– Cán bộ giảng viên

+ BS CK1. Nguyễn Viết Tuân

  ĐT: 0941762413

  Email:  tuan.ykhoa@gmail.com

– Các hoạt động đào tạo chính:

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng

+ Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng hệ vừa học vừa làm

Các hướng nghiên cứu chính:

– Phương pháp giảng dạy:

+ Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học theo hướng thay đổi chương trình và cập nhận kiến thức mới

* Bộ môn dược

– Trưởng bộ môn: DS CK1 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

   ĐT: 0988221289

   Email: thuyngockduoc@gmail.com

 – Cán bộ giảng viên:

+ DS CK1. Nguyễn Văn Việt

+ DS CK1. Lê Thị Xuân Thủy

– Các hoạt động đào tạo chính:

+ Cử nhân cao đẳng dược

+ Cử nhân cao đẳng dược hệ vừa học vừa làm

– Các hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp cận năng lực người học theo hướng thay đổi chương trình và cập nhận kiến thức mới

 

  1. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển: điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

  1. Thông tin Cán bộ, giảng viên

 

TTHỌ VÀ TÊNTHÔNG TIN CÁN BỘ 
1DS CK1 Nguyễn Thị Thúy NgọcChức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0988221289
Email:  thuyngockduoc@gmail.com
DS CK1. Nguyễn Văn ViệtChức vụ:  Giảng viên
Điện thoại: 0985343009

Email : 

3DS CK1. Lê Thị Xuân ThủyChức vụ:  Giảng viên

Điện thoại: 0976065727

Email:

4BS CK1  Lê Tuyết MaiChức vụ: Trưởng Bộ môn xét nghiệm
Điện thoại: 0386396856
Email:  lemai.cls@gmail.com
5ThS. Vũ Thị Thanh loanChức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0389310399

Email: thanhloan8485@gmail.com

6BS CK1. Nguyễn Viết TuânChức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0941762413
Email:  tuan,ykhoa@gmail.com