CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

        Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2022, Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã tiến hành tổ chức phiên họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào hồi 8h sáng ngày 12/01/2023 theo hình thức họp trực tuyến tại phòng họp tầng 2 hội trường lớn.

Đ/c Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì cuộc họp, phát biểu khai mạc.

        Tham dự cuộc họp có 11/13 đồng chí do BS.CKII. Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường làm chủ trì và 03 khách mời gồm trưởng phòng Tài chính – Kế toán, trưởng phòng Hành chính – Quản trị và Thư ký Ban xây dựng đề án phòng khám.

Đ/c Trần Minh Khánh – Chủ tịch Hội đồng trường đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng chương trình hoạt động năm 2023.

        Cuộc họp tập trung thảo luận 6 nội dung lớn bao gồm:

        1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2022 và phương hướng chương trình hoạt động năm 2023 (Chủ tịch Hội đồng trường)

        2. Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám hiệu. (Hiệu trưởng)

        3. Báo cáo công tác tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023. (Phòng TC-KT)

        4. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. (Phòng TC-KT)

        5. Thông qua kế hoạch đầu tư, xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình; mua sắm hàng hóa, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị năm 2023. (Phòng HC-QT)

        6. Thông qua Đề án phòng khám đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.(Ban xây dựng đề án)

        Cuộc họp kết thúc hồi 11h15 cùng ngày.