CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023

        Căn cứ Quy chế tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2023 như sau:

        1. Cao đẳng chính quy: 365 chỉ tiêu

        2. Cao đẳng liên thông: 240 chỉ tiêu

        3. Trung cấp hệ chính quy: 160 chỉ tiêu