CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH CHDCND LÀO NĂM 2023

        Căn cứ Quy chế tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2023 như sau:

        1. Đối tượng tuyển sinh: Cá nhân là học sinh, sinh viên có quốc tịch Lào đang định cư tại nước CHDCND Lào.

        2. Sô lượng chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu trong đó

        Diên hiệp định là 20 chỉ tiêu Cao đẳng cho các tỉnh Luông Nậm Thà (10 chỉ tiêu); U Đôm Xay (05 chỉ tiêu); Phông Sa Lì (05 chỉ tiêu).