CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86 /TB-TS2022                        Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ Công văn số 247/ĐHYTCC- QLĐT ngày 18/04/2022 của Trường Đại học Y tế Công cộng về việc phối hợp tuyển sinh và đào tạo trình độ Đại học, phối hợp quảng bá tuyển sinh sau đại học, các khóa học ngắn hạn với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ năm 2022;

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tuyển sinh sau đại học Thạc sĩ y tế công cộng, Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế:

1.Thạc sĩ Y tế công cộng:

1.1. Điều kiện tuyển sinh:

a) Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện về văn bằng sau:

+ Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Y tế công cộng;

+ Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành khác với ngành Y tế công cộng và đã học bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Có đủ sức khoẻ để học tập

c)  Đối với ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các CTĐT thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên)

d) Điều kiện miễn thi tiếng Anh

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh nếu có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thể hiện qua các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (thể hiện bằng văn bản);

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển như sau:

STTNgôn ngữ

Chứng chỉ

/Văn bằng

Trình độ/Thang điểm

 

 

 

 

 

1

 Tiếng Anh

Tương đương Bậc 3Tương đương Bậc 4
TOEFL iBT30 – 4546 – 93
TOEFL ITP450-499
IELTS4.0 – 5.05.5 – 6.5
Cambridge Assessment EnglishB1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business Vantage/

Linguaskill. Thang điểm: 160-179

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết: 150-179

1.2. Thời gian đào tạo: 18 tháng.

1.3. Thủ tục tuyển sinh:

– Các môn thi:

+ Môn chuyên ngành: Dịch tễ – Sức khỏe môi trường. Thời gian thi: 120 phút

+ Môn Tiếng Anh (trình độ B1): Thời gian thi: 120 phút, nội dung thi: 2 kỹ năng: đọc và viết

– Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết 31/05/2022

– Thời gian ôn tập và học bổ sung kiến thức (nếu có): Dự kiến từ  06/6/2022 đến 30/7/2022

– Thời gian thi tuyển/ xét tuyển: Dự kiến từ ngày 19-21/8/2022.

Kết quả trúng tuyển dự kiến sẽ công bố trong vòng 01 tháng kể từ ngày thi tuyển.

– Hồ sơ tuyển sinh gồm:

– Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu tại trường)

– Các giấy tờ trong túi hồ sơ đầy đủ, xếp theo thứ tự được liệt kê ở bìa túi hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự thi sau đại học (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm dự thi) (theo mẫu)

3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

a. Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

b. Bằng tốt nghiệp thạc sỹ, bảng điểm thạc sỹ.

c. Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân.

d. Các văn bằng tiếng Anh theo qui định.

e. Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc diện phải bổ túc kiến thức chuyên ngành).

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng trở lại.

5. Văn bản có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

6. 04 ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, cỡ 3×4 cm của thí sinh (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).

7. 02 Phong bì, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận.

1.4. Kinh phí ôn tập và thi tuyển:

–   Kinh phí đăng ký dự thi: 60.000đ/1 thí sinh.

–   Kinh phí hồ sơ: 60.000đ/1 hồ sơ

–   Kinh phí thi tuyển: 120.000đ/môn.

–   Học phí ôn tập:

STT

Môn học

Học phí

trong giờ/môn

Học phí

ngoài giờ/môn

1

Tiếng Anh (ThS, CKII)

1.200.000 đ

1.800.000 đ

2

Dịch tễ- Sức khỏe môi trường

1.200.000 đ

1.800.000 đ

Lưu ý: – Mức thu trên áp dụng đối với lớp có trên 20 học viên.

– Lớp có từ 10-20 học viên: hệ số thu thêm của học phí là 1,3 lần.

2. Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế:

2.1. Điều kiện tuyển sinh:

a) Điều kiện về văn bằng

+ Về thâm niên chuyên môn để dự thi: Sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa I (CKI) hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ.

+ Về văn bằng: Những người có bằng CKI hoặc Thạc sĩ hoặc Bác sĩ nội trú thuộc khối ngành sức khỏe (trừ 3 ngành tương ứng) phải có chứng chỉ lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày đăng kí dự thi tuyển sinh.

Danh mục ngành tương ứng: Tổ chức quản lý Y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng.

b) Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu.

c) Điều kiện miễn thi môn Tiếng Anh

+ Điều kiện miễn thi ngoại ngữ: Thí sinh có thời gian công tác 03 năm trở lên liên tục tại các khu vực sau (theo bảng phân chia khu vực theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành): a) tất cả các thí sinh đang công tác tại khu vực 1; b) thí sinh không phải người dân tộc Kinh, công tác tại khu vực 2 nông thôn. Thí sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo thông tư 01/2014/BGĐT) được miễn thi tuyển; học viên có thể tự học nhưng phải dự thi đạt chuẩn đầu ra. Học viên đạt trình độ bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được miễn học, miễn thi

2.2. Thời gian đào tạo: từ 24 – 48 tháng.

2.3. Thủ tục tuyển sinh:

– Các môn thi:

–  Môn chuyên ngành: Tổ chức và quản lý y tế.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh theo qui định hiện hành (Tương đương trình độ C và có phần chuyên ngành).

– Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết 31/05/2022

– Thời gian ôn tập và học bổ sung kiến thức (nếu có): Dự kiến từ  06/6/2022 đến 30/7/2022

– Thời gian thi tuyển/ xét tuyển: Dự kiến từ ngày 19-21/8/2022.

–   Kết quả trúng tuyển dự kiến sẽ công bố trong vòng 01 tháng kể từ ngày thi tuyển.

– Hồ sơ tuyển sinh gồm:

– Hồ sơ đăng ký dự thi (Theo mẫu của trường)

– Các giấy tờ trong túi hồ sơ đầy đủ, xếp theo thứ tự được liệt kê ở bìa túi hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự thi sau đại học (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm dự thi) (theo mẫu)

3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

a. Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

b. Bằng tốt nghiệp thạc sỹ, bảng điểm thạc sỹ.

c. Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân.

d. Các văn bằng tiếng Anh theo qui định.

e. Các chứng chỉ bổ sung các môn học theo quy định (nếu thuộc diện phải bổ túc kiến thức chuyên ngành).

4. Đối với thí sinh dự thi CKI YTCC và CKII TCQLYT là công chức, viên chức, hồ sơ cần có Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) hoặc đơn cam kết học tự nguyện của thí sinh.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, công tác của một bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng trở lại.

6. Văn bản có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

7. 04 ảnh chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, cỡ 3×4 cm của thí sinh (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).

8. 02 Phong bì, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận.

2.4. Kinh phí ôn tập và thi tuyển:

–   Kinh phí đăng ký dự thi: 60.000đ/1 thí sinh.

–   Kinh phí hồ sơ: 60.000đ/1 hồ sơ

–   Kinh phí thi tuyển: 120.000đ/môn.

–   Học phí ôn tập:

STT

Môn học

Học phí

trong giờ/môn

Học phí

ngoài giờ/môn

1

Tiếng Anh (ThS, CKII)

1.200.000 đ

1.800.000 đ

2

Tổ chức quản lý y tế

(ThS, CKI, CKII)

1.200.000 đ

1.800.000 đ

Lưu ý: – Mức thu trên áp dụng đối với lớp có trên 20 học viên.

– Lớp có từ 10-20 học viên: hệ số thu thêm của học phí là 1,3 lần.

II. Đại học hình thức vừa làm vừa học:

Gồm các ngành:

* Cử nhân Y tế công cộng hình thức vừa làm vừa học

* Cử nhân Dinh dưỡng hình thức vừa làm vừa học

1. Điều kiện tuyển sinh:

– Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

– Đủ điều kiện thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành đăng kí xét tuyển;

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng sẽ xem xét, quyết định;

– Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và các loại lệ phí tuyển sinh theo qui định.

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

2.1. Cử nhân Y tế công cộng

– Hình thức đào tạo:  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

– Ngành Y tế công cộng (mã ngành: 7720701)

–                                          – Thời gian đào tạo:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kết quả học tập của người học đã tích luỹ từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác sẽ được Trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học. Đối với người học được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích luỹ, nhà trường sẽ sắp xếp để thời gian hoàn thành khoá học rút ngắn phù hợp với thời lượng được miễn giảm và kế hoạch đào tạo chung của trường). 

2.2. Cử nhân Dinh Dưỡng

– Hình thức đào tạo:  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

– Ngành Dinh dưỡng (mã ngành: 7720401)

–                                      -Thời gian thiết kế: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kết quả học tập của người học đã tích luỹ từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác sẽ được Trường xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học. Đối với người học được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích luỹ, nhà trường sẽ sắp xếp để thời gian hoàn thành khoá học rút ngắn phù hợp với thời lượng được miễn giảm và kế hoạch đào tạo chung của trường). 

3. Chính sách ưu tiên:

Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ I và học kỳ II lớp 10, học kỳ I và II lớp 11 và học kỳ I lớp 12) của từng môn trong tổ hợp xét tuyển.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)

– Tổ hợp xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tiêu chí xét tuyển

1Y tế công cộng7720701B00: Toán – Hóa học – Sinh học

B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh

D13: Ngữ Văn – Sinh học – Tiếng Anh

Điểm xét tuyển = Điểm TB Môn 1 + Điểm TB Môn 2 + Điểm TB Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

– Điểm TB môn là điểm trung bình của các môn trong tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (hai học kỳ của lớp 10 và 11 và học kỳ I lớp 12).

– Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, sẽ xét đến tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình (sử dụng xét tuyển) của MÔN CHÍNH trong tổ hợp đăng ký xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

*Môn in đậm là MÔN CHÍNH trong tổ hợp

2Dinh dưỡng7720401B00: Toán – Hóa học – Sinh học

B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh

D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh

5. Hồ sơ xét tuyển:

                                                  5.1. Hồ sơ Tuyển sinh 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường) gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:

5.1.1. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học (theo mẫu).

5.1.2. Bản sao công chứng các giấy tờ có liên quan tới quá trình học tập:

– Bằng tốt nghiệp THTP

– Học bạ kết quả học tập THPT hoặc tương đương.

– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm chuyên môn(làm căn cứ để xét công nhận khối lượng kiến thức đã tích luỹ sau khi trúng tuyển)

5.1.3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

5.1.4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do đơn vị y tế từ tuyến huyện trở lên cấp;

5.1.5. Giấy xác nhận thâm niên công tác nếu có;

5.1.6. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có;

5.1.7. 03 ảnh 3 x 4 cm (Chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ xét tuyển. Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh);

5.1.8. 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận (nếu người nhận không phải là thí sinh thì phải đề thêm tên của thí sinh).

Lưu ý:

– Khi trúng tuyển học viên phải xuất trình các văn bản gốc, các tài liệu có liên quan;

– Học viên trong thời gian học tập được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5.2. Thời gian nộp hồ sơ:        Từ 04/05/2022 đến 20/06/2022

5.3. Thời gian xét tuyển: Đầu tháng 07/2022

6. Địa điểm học tập: Tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

III. Các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ:

* Nội dung các khóa học:

  1. Các khóa học về quản lý – lãnh đạo

– Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

– Quản lý nguồn nhân lực

– Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế

– Quản lý bệnh viện

– Quản lý chất lượng bệnh viện

– Phương pháp nghiên cứu khoa học trong bệnh viện

– Công tác xã hội trong bệnh viện

– Dinh dưỡng điều trị

– An toàn vệ sinh lao động ngành y tế

– Đánh giá và truyền thông nguy cơ sức khỏe môi trường

– Huấn luyện y tế lao động

– Phương pháp sư phạm y học cơ bản

– Y tế học đường

– Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO15189

– Kiểm soát nhiễm khuẩn

* Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các bệnh viện, Trường Đại học, cao đẳng, các cơ quan/tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các cơ quan liên quan.

* Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức lớp:

1. Địa điểm tổ chức lớp học: Tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trong trường hợp dịch bệnh hoặc bất khả kháng, nếu yêu cầu chuyên môn cho phép thì hình thức giảng dạy có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

2. Thời gian khóa học: Từ 02 – 10 ngày và có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế của học viên và của đơn vị.

* Hồ sơ và kinh phí đào tạo:

  1. Hồ sơ đăng kí: Bao gồm giấy tờ xếp theo thứ tự sau:
  • Đơn đăng ký học (theo mẫu);
  • Phiếu học viên (theo mẫu);
  • Bản photo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
  1. Kinh phí đào tạo: Theo thời lượng, học viên và địa điểm tổ chức khóa học.

                               CÁCH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ hoặc qua đường bưu điện

* Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Địa chỉ: Cao Bang- Thanh Minh – thị xã Phú Thọ – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3714143, 0210.22.11111 hoặc 0982.208101 (cô Liên) hoặc 0865.300.818 (cô Tám)

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc, các cán bộ y tế có nguyện vọng dự thi các chương trình nói trên để thí sinh kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi tuyển./.

Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                   

– Ban giám hiệu;

– Các phòng, khoa, ban;

– Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;

– Các cơ sở y tế;

– Lưu ĐT, VT.