CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG GIỚI THIỆU CHUNG Để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày 26 tháng 10 năm 1960 trên mảnh đất thị xã Phú thọ anh hùng, xinh đẹp và giàu truyền thống, nơi...