CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

KHOA ĐIỀU DƯỠNG Đặc điểm Khoa Điều Dưỡng là một bộ phận hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường. Lãnh đạo khoa gồm có 2 đồng chí: Phụ trách khoa và phó trưởng khoa tham gia công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động của khoa;       ...