CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Giới thiệu chung Khoa Khoa học cơ bản- Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ gồm  03 bộ môn giảng dạy các môn cơ bản của chuyên ngành cho học sinh- sinh viên các khối Cao đẳng, trung cấp chính quy và các lớp liên thông VHVL. Chức năng và nhiệm vụ của khoa...