CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ   GIỚI THIỆU CHUNG Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo quyết định số: /QĐ-CĐYT ngày  tháng  năm  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. * Tổ chức nhân sự: Có 4 thành viên Ông Nguyễn Giang Sơn -Trưởng phòng Bà Phạm Thị Thu...