CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Trang thiết bị y tế chuyên ngành phục hồi chức năng với nội dung cụ thể như sau: