CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

PHẦN GIỚI THIỆU

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Tế Phú Thọ với sự nghiệp xây dựng

và phát triển Nhà trường

 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tiền thân là Trường Trung học Y tế Phú Thọ, được thành lập theo Thông tư số 22/BYT-TT ngày 26/10/1960 của Bộ Y tế. Vào những năm cuối thập kỷ 60 trường sáp nhập với Trường Y sỹ Vĩnh Phúc và đổi tên thành Trường Trung học Y tế Vĩnh Phú. Cùng với sự phát triển của đất nước nhà trường cũng nhiều lần trải qua các tên gọi với các mốc lịch sử trên chặng đường đổi mới và phát triển.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Nhà trường thực sự đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng bộ vẫn vững vàng về bản lĩnh chính trị, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, nhờ vậy đã phát huy được vai trò, sức mạnh trong công tác lãnh đạo, tổ chức, động viên tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học qua các thế hệ không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, luôn xứng đáng là “đơn vị dẫn đầu” trong khối các trường chuyên nghiệp của Tỉnh cũng như trong khối các trường cao đẳng nhóm ngành sức khỏe của cả nước, nhiều năm liên là đơn vị Trong sach vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là cơ sở giáo dục, đào tạo có bề dạy lịch sử lâu năm nhất của đất nước, đảm nhận sứ mệnh cao quý là cung cấp nguồn nhân lực cán bộ y tế cho các tỉnh miền núi phía bắc, cũng như cả nước và các quốc gia láng giềng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, từ những năm mới thành lập trải qua tháng ngày cùng cả nước kháng chiến, nhà trường phải đi sơ tán nhiều nơi (xã Lương Lỗ – huyện Thanh Ba, xã Vạn Thắng – huyện Thanh Sơn) rồi vẫn trở về vị trí cũ cho đến nay tại số 179 – Cao Bang – Thanh Minh – thị xã Phú Thọ, các thế hệ tập thể thầy và trò của nhà trường luôn đoàn kết bên nhau, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trau dồi học tập và rèn luyện chuyên môn, trau dồi bản lĩnh chính trị cùng vượt qua những gian truân vất vả, đồng cam cộng khổ để vượt lên chính mình.

Nhận thức nhạy bén tình hình và xu thế vận động của đất nước, của địa phương, của ngành y tế trong cơ chế chính sách không ngưng đổi mới, cũng như thực tế của Nhà trường, kết hợp với việc đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, huy động sự đóng góp trí tuệ năng động, sáng tạo của tập thể cấp ủy và đảng bộ, Nhà trường đã tìm ra hướng đi mới, không những giải quyết những vấn đề cấp bách hiện tại mà còn vạch ra những định hướng mới, mở ra những khả năng, triển vọng đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường tiến lên. Với mục tiêu đào tạo cung cấp nguồn nhân lực y tế cho tỉnh nhà vẫn là chính, đồng thời mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường chuyển mình từ một trường trung cấp y tế với một số ngành chính như y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, dược trở  thành trường cao đẳng y tế đa ngành, với nhiều bậc học để đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn cán bộ y tế cho địa phương, cũng như cả nước và quốc tế. Và thật vinh dự cho tập thể Nhà trường từ khi thành lập đến nay luôn có sự đổi mới, đánh dấu nhiều dấu mốc lịch sử trên bước đường phát triển, như:

Ngày 25/8/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Quyết định số …./QĐ nâng cấp trường trung cấp Y tế Phú Thọ, trở thành trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Ngày 17/3/2017, Quyết định số …., của UBND tỉnh,  về việc sáp Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (mô hình đầu tiên trong hệ thống các trường Cao đẳng nghề ở Việt Nam).

Ngày 28/02/2022, Quyết định số …., của UBND tỉnh về việc tách Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Ngày 13/9/2023, Quyết định số 1936/QĐ-UNBD, của UBND tỉnh về việc chuyển Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ từ trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc UBND Tỉnh quản lý.

Nhờ có những dấu mốc trên mà tính đến nay nhà trường đã đào tạo và cung cấp được hơn 80 vạn cán bộ y tế với đa dang các ngành học, như: Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Hộ sinh, Y học cổ truyền, y sỹ đa khoa, Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Y tế thôn bản…

Trong công tác lãnh đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới của Nhà trường, Đảng uỷ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức chính quyền và các tổ chức quần chúng trong nhà trường triển khai kịp thời việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và tổ chức cấp trên. Thông qua đó mà tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tự hào là Đảng bộ của nhà trường vừa gắn với địa danh Phú Thọ quê hương Đất Tổ, vừa thừa hưởng tên gọi truyền thống của thị xã anh hùng với trên 120 năm cách mạng, cán bộ, đảng viên của Nhà trường luôn thấm nhuần truyền thống địa phương cũng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 19/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thị xã  “Bác tin rằng Đảng bộ Phú Thọ sẽ cố gắng lãnh đạo nhân dân tỉnh ta tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ Đảng đã giao phó…”. Chính vì thế, Đảng uỷ coi công tác củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo của mình trong mọi hoạt động của Nhà trường là vấn đề xuyên suốt và có vị trí trọng yếu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng, phát triển Đảng được coi là nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm số lượng đảng viên mới kết nạp luôn dẫn đầu ở địa phương.

Trên cơ sở xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt, chiến lược đối với sự phát triển của Nhà trường, Đảng uỷ luôn chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa đáp ứng tốt với yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ của nhà trường ngày càng được nâng cao về chất lượng, tăng cường về số lượng, hợp lý về cơ cấu hàng trăm cán bộ viên chức, người lao động, trong đó riêng đội ngũ giảng viên có tới hơn 90% có trình độ sau đại học trở lên. Nhờ đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp mà hoạt động đào tạo của Nhà trường ngày càng được mở rộng, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tiếp nối truyền thống hơn 60 năm của nhà trường không ngừng đổi mới và phát triển, đặc biệt công tác giáo dục đào tạo là nhiệm vụ hạt nhân và then chốt, do đó Đảng ủy luôn xác định là đổi mới về đào tạo phải đi trước một bước. Đảng ủy đã có kế hoạch triển khai cụ thể Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường triển khai vững chắc quá trình chuyển phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Đây là một bước chuyển có tính chiến lược phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên đã đi vào nền nếp. Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đào tạo 8 chuyên ngành với lưu lượng hàng ngàn học sinh, sinh viên, học viên (trong đó có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, học viên học tại Trường) đến từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước và có trên 100 lưu học sinh của Lào. Hàng năm, 100% sinh viên ra trường có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo, tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả lớn. Hiện tại, Trường có quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị giáo dục đào tạo, như Đại học Điều dưỡng Nam Định; Đại học Trà Vinh; Đại học Phenika; Đại học Y tế Công cộng; Đại học Hòa Bình; Đại học Thái Nguyên… và nhiều tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục ở nước ngoài, các công ty tập đoàn .. tạo điều kiện mở rộng liên kết trong đào tạo và bố trí việc làm sau tốt nghiệp cho người học. Góp phần thực hiện mục tiêu hội nhập của nhà trường với nền giáo dục đào tạo tiên tiến ở trong nước và thế giới.

Để giữ vững vị trí vai trò là đơn vị tiên phong đi đầu trong khối các trường Cao đẳng Y tế của cả nước, đồng thời đảm bảo tương xứng với vị thế đơn vị cung cấp nguồn nhân lực y tế cho các nước phát triển. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Đảng uỷ và Ban giám hiệu đã chủ trương từng bước xây dựng, nâng cấp về cơ sở vật chất, tranh thủ nguồn ngân sách của Nhà nước, các dự án quốc tế và bằng chính sự nỗ lực tự chủ một phần ngân sách của nhà trường, đến nay trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành với diện tích gần 3(ha), trong đó hệ thống phòng học, giảng đường trang, thiết bị tiến tiến, hiện đại đạt tiêu chuẩn của các cơ sở tuyển ứng viên Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện ngày càng hiện đại hoá; cơ sở hạ tầng được cải tạo đảm bảo các tiện ích phục vụ cho hoạt động dạy – học và vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày, như Ký túc xá, Bể bơi, phòng Gym, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Đảng uỷ đã lãnh đạo Nhà trường xây dựng nhiều giải pháp và kế hoạch về tài chính, đặc biệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sắp xếp vị trí việc làm hợp lý đảm bảo tiết kiệm nhân lực… Công tác điều hành ngân sách đảm bảo tính kế hoạch và hiệu quả. Đã bước đầu thử nghiệm phân cấp quản lý gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thu nhập của cán bộ viên chức, người lao động hằng năm đảm bảo tăng từ 2 – 3 %.

Với những thành tựu đạt được, Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân Chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Kỷ niệm chương Hùng Vương, Biểu tượng vàng Nguồn nhân lực Việt nam và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng và của các tổ chức xã hội vinh danh. Những kết quả nói trên là tổng hợp sự nỗ lực phấn đấu lớn lao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học bao thế hệ của nhà trường, nhưng trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nói chung và Đảng uỷ nói riêng là một trong những nhân tố quyết định cho những thành công mà Nhà trường đã gặt hái được trong chặng đường hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành.

Hiện nay, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Nhà trường có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Thách thức lớn nhất là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của người học sau khi tốt nghiệp, sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo, khẳng định thương hiệu và vị thế của Nhà trường trong mối liên hệ với sự vận động, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Nhà trường và các cấp uỷ Đảng phải phát huy hơn nữa năng lực, vai trò, hiệu quả lãnh đạo, nhạy bén trong tư duy khoa học, nhanh chóng đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức đào tạo cho phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới; đồng thời quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ vững truyền thống, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, vận động tối đa các nguồn lực để tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thương hiệu vàng của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ với các ngành đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiến tới trở thành trường đại học, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường lên một tầm cao mới, tạo đà cho quê hương, đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.