CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Tên đơn vị: Hội chữ thập đỏ Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

Địa chỉ:  179 – Cao Bang- Thanh Minh – Thị Xã Phú Thọ – Tỉnh Phú Thọ

Tổ chức:

BCH Hội chữ thập Đỏ trường Cao đẳng y tế Phú Thọ hiện nay gồm có 03 đồng chí, trong đó

Chủ tịch: Đ/c Lê Phúc Hưng

Ủy viên :  Đ/c Vũ Thị Hông Hiền

      Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

 

  1. Tóm tắt tổng quan về chức năng

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên quan; phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tuyên truyền các giá trị nhân đạo

  1. Vai trò của của Hội chữ thập đỏ Trường cao đẳng y tế Phú Thọ

Trong những năm qua, Hội chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, vai trò của Hội là xây dựng, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Hội chữ thập đỏ nhà trường hàng năm đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ học sinh sinh viên tham gia vào các ngày hội hiến máu tình nguyện như lễ hội xuân hồng, ngày hội hiến máu thị xã Phú Thọ … Vào mỗi dịp như vậy thu hút hơn 200 đơn vị máu của các tình nguyện viên.

Ngoài ra, Hội đã tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các chương trình do Hội cấp trên phát động và được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp trong các hoạt động nhân đạo. Điểm mới trong công tác vận động nguồn lực và tạo nên dấu ấn của Hội là tranh thủ được nhiều dự án nhân đạo gắn với phát triển bền vững. Nhờ đó, Hội chữ thập đỏ nhà trường đã trở thành cầu nối tin cậy cho các tổ chức trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo

Củng cố, phát triển tổ chức hội, nhất là tổ chức ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao. Chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả…

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,  ngày hội hiến máu tình nguyện, Hỗ trợ vé xe cho sinh viên nhà xa trường, phát triển mô hình công tác xã hội mới theo nhu cầu trợ giúp nhân đạo tại cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong sinh viên về chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng tránh tai nạn, thương tích, sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp để có giải pháp tác động thích hợp; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Lê Phúc Hưng

 

Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo

Giấy khen của UBND Thị xã Phú Thọ