CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

Kinh tế phát triển, đời sống  người dân được nâng cao, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng lớn. Do đó, ngành Dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng với xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe của con người. Học ngành Dinh dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, giúp các sinh viên có nhiều cơ hội việc làm và tự tin hành nghề.

1. Mục tiêu chung

Ngành Dinh dưỡng cung cấp những kiến thức dinh dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu, gồm dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng lâm sàng, dinh dưỡng tế bào… Từ đó, có thể hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.

Sinh viên ngành Dinh dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của chuyên ngành để phục vụ cho công tác dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

  1. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Dinh Dưỡng có thể làm việc tại các Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện; các Viện nghiên cứu dinh dưỡng và thực phẩm; Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khoẻ; Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm. Các tổ chức phi Chính Phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng. Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng. Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống.