CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

 

Gmail: pcths@cyp.edu.vn

 1. Sơ lược về Phòng Công tác HSSV: Phòng Công tác HSSV nằm tại tầng 1 nhà H4
 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác HSSV

2.1 Chức năng:

Phòng công tác HSSV có nhiệm vụ tham mưu,quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng nhà trường giao trong các lĩnh vực: Công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng,đạo đức, lối sống,phổ biến pháp luật, giáo dục thể chất cho HSSV;công tác Quản lý HSSV; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác chính trị đầu khóa, đầu năm học, cuối khóa học, tư vấn hỗ trợ HSSV.Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV và các chế độ chính sách của HSSV nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ:

2.1.1 Công tác hành chính

Phối hợp với các bộ phận trong trường tổ chức tiếp nhận thí sinh được tuyển vào học theo quy định của Bộ LĐ TB&XH;

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của sinh viên, xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.

– Giải quyết các công việc: chế độ chính sách, BHYT, BHTT, tạm trú tạm vắng, thẻ SV cho HSSV.

2.2.2 Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

– Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị” cho HSSV vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học. Chỉ định Ban cán sự lâm thời trong thời gian đầu khoá học, làm thẻ sinh viên, danh sách lớp học, mã sinh viên;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

– Thường trực hội đồng xét kỷ luật của học sinh – sinh viên, thành viên hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, thành  viên hội đồng tuyển sinh, xét tốt nghiệp của Trường.

2.2.3 Công tác thể thao

– Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

2.2.4 Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

– Phối hợp với phòng Tài chính kế toán tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

– Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xét duyệt, cấp phát học bổng cho HSSV.

2.2.5 Thực hiện công tác An chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

– Phối hợp với Đoàn Thanh Niên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành nội quy, quy chế.

– Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV

2.2.6 Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động TB & XH.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hoạt động các phong trào của thanh niên, HSSV.

2.2.7 Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp:

– Xây dựng quy định  về công tác GVCN lớp đánh giá GVCN theo từng năm học;

– Đề xuất danh sách các giáo viên làm công tác giáo viên chủ nhiệm;

– Thông báo các nội dung, công việc của nhà trường tới đội ngũ GVCN để triển khai tới HSSV.

2.2.8 Công tác dịch vụ và hỗ trợ với HSSV

– Hỗ trợ và giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

– Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên;

– Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;

2.2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác về học sinh, sinh viên: Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

 1. Thông tin cán bộ Phòng Công tác HSSV
  STTHọ và tênThông tin cá nhân
  1Lê Phúc HưngChức vụ : Trưởng Phòng

  SĐT: 0972277504; gmail: hunghuycths@gmail.com

  2Nguyễn Thị Thu HươngChức vụ: Giảng viên

  SĐT: 0985562332; gmail: huong.cdypt@gmail.com

  3Nguyễn Hoàng LongChức vụ: Giảng viên

  SĐT:0912140109; gmail: phuongmy2011@gmail.com