CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

PHU THO MEDICAL COLLEGE

 

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

-Tiền thân là Phòng Quản trị đời sống – Hành chính tổng hợp được kiện toàn theo quyết định số: 71/QĐ-CĐYT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đổi tên thành phòng Hành chính – Quản trị

* Tổ chức nhân sự:

– Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng .

– Tổng số nhân viên: 15 cán bộ, công nhân viên .

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng HCQT

  1. Chức năng phòng HCQT

Tham mưu cho lãnh đạo và tổ chức thực hiện các việc về quản lý, mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin, thư viện, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, điều vận, in sản xuất sách giáo trình, tài liệu cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên nhà trường và các công việc hành chính: văn thư lưu trữ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, chăm sóc cây xanh toàn trường.

 

III. Nhiệm vụ Phòng  HCQT

  1. Công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất:

 ⸰ Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả tài sản của nhà trường; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản, thiết bị, vật tư của các đơn vị, cá nhân trong trường;

⸰ Phối hợp với các phòng, khoa, ban lập dự trù, kế hoạch mua sắm tài sản; công cụ, dụng cụ; vật tư; văn phòng phẩm hàng năm; tiến hành mua sắm, quản lý, phân phối sử dụng thiết bị, tài sản, văn phòng phẩm và quản lý đất đai, nhà cửa, các tài sản khác theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

⸰ Kịp thời sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường;

⸰ Tổ chức kiểm tra, giám sát và quản lý việc sử dụng nhà làm việc, phòng học, phòng họp, nhà khách, hội trường, khu tập thể cán bộ, giảng viên, nhà ăn và ký túc xá học sinh sinh viên;

⸰ Quản lý và điều hành phương tiện ô tô phục vụ công tác của nhà trường;

⸰ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác điện nước; kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên về hệ thống điện, nước; vặn hành, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải khu Ký túc xá; Thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ về điện, nước;

 

⸰ Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý phần diện tích đất đai đã được cấp theo quy hoạch và các hạng mục công trình đã được xây dựng của nhà trường;

 

  1. 2. Công tác xây dựng cơ bản:

          ⸰ Lập Quy hoạch các hạng mục, công trình theo quá trình phát triển của nhà trường, phối hợp lập dự toán, mời thầu; theo dõi, giám sát công tác xây dựng cơ bản.

⸰ Tham mưu triển khai thực hiện các quy trình, kế hoạch về công tác xây dựng cơ bản;

⸰ Thường xuyên kiểm  tài sản cố định (nhà cửa, đất đai, sân vườn….), lập báo cáo, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình sau khi kiểm tra;

⸰ Kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác hồ sơ lưu trữ về xây dựng cơ bản;

⸰ Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng và báo cáo kịp thời; nghiệm thu các bộ phận công việc, hạng mục và tổng thể các công trình xây dựng;

⸰ Triển khai thực hiện từng phần có hiệu quả dự án phân hiệu hai tại thành phố Việt Trì.

 

  1. Công tác công nghệ thông tin:

⸰ Tham mưu cho lãnh đạo  nhà trường về lĩnh vực công nghệ thông tin; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính, máy in, máy chiếu, …. của các phòng, ban, các khoa và hỗ trợ các giáo viên trong toàn trường về việc sử dụng máy tính cá nhân; tập huấn kỹ thuật tin học cho cán bộ; quản trị hệ thống mạng; quản trị trang web, hệ thống phần mềm.

 

  1. Công tác hành chính

4.1. Văn thư :

          ⸰ lưu trữ, quản lý con dấu, quản lý văn bản đi, văn bản đến của trường với các cơ quan bên ngoài, quản lý văn bản lưu hành nội bộ, lên lịch họp BGH, lập kế hoạch công tác hàng tuần.

 

 

4.2.  In, sản xuất sách giáo trình:

          ⸰ Làm đầu mối liên hệ với đơn vị in ấn tài liệu giáo trình để in tài liệu giáo trình cho cán bộ giáo viên và HSSV.

4.3.  Điều vận xe ô tô:

          ⸰Lái xe an toàn, tiết kiệm, đúng giờ.

⸰Kiểm tra thường xuyên chất lượng xe ô tô; lên danh sách các phần việc cần bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu cần);

 

4.4. Điện, nước, âm thanh, ánh sáng:

⸰ Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện lưới; hệ thống nước thuộc phạm vi của trường, có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thay thế;

⸰ Vận hành tốt hệ thống nước, tuân thủ các quy trình xử lý nước thải;

⸰ Bảo quản, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hội nghị;

 

4.5.  Bảo vệ an ninh:

⸰Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ quan; triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

4.6. Vệ sinh, chăm sóc cây cảnh:

          ⸰Vệ sinh các giảng đường, các khu vực toàn trường, đảm bảo môi trường sạch đẹp.

          ⸰ Chăm sóc, bảo vệ, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo cây tươi tốt, xanh, sạch, đẹp.

 

  1. Quản lý thư viện:

          ⸰ Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại.